SK
  • SK
  • EN
Motív
  • Svetlý
  • Tmavý
A
A
A

Úradná tabuľa

Filtrovať
Dátum
vyvesenia
Názov
Akcia
16.6.2023
Verejná vyhláška - oznámenie, prvé zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.6.2023
Názov Verejná vyhláška - oznámenie, prvé zhromaždenie účastníkov pozemkových úprav
31.5.2023
Oznam o vykonávaní geodetických a kartografických prác v obvode projektu pozemkových úprav
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 31.5.2023
Názov Oznam o vykonávaní geodetických a kartografických prác v obvode projektu pozemkových úprav
25.5.2023
Verejná vyhláška - Informácia o začatí pozemkových úprav v k.ú. Stakčínska Roztoka
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 25.5.2023
Názov Verejná vyhláška - Informácia o začatí pozemkových úprav v k.ú. Stakčínska Roztoka
19.5.2023
Stakč.RoztokaOZ_Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.5.2023
Názov Stakč.RoztokaOZ_Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2023
19.5.2023
Záverečný účet obce za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.5.2023
Názov Záverečný účet obce za rok 2022
15.5.2023
Návrh VZN obce Stakčínska Roztoka, ktorým sa vyhlasuje Záväzná časť ZaD č.1 ÚPN-O Stakčínska Roztoka
4.4.2023
Verejná vyhláška - MŽP SR_SKUEV0229 Bukovské vrchy
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 4.4.2023
Názov Verejná vyhláška - MŽP SR_SKUEV0229 Bukovské vrchy
Popis Oznámenie o prerokovaní návrhu zaradiť‘ vybrané parcely lokality SKUEVO229 Bukovské vrchy do národného zoznamu území európskeho významu alebo návrhu zvýšenia stupňa ochrany
16.3.2023
Verejná vyhláška - rozhodnutie
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 16.3.2023
Názov Verejná vyhláška - rozhodnutie
15.3.2023
Verejne vyhláška - Rozhodnutie nariadenie pozemkových úprav
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 15.3.2023
Názov Verejne vyhláška - Rozhodnutie nariadenie pozemkových úprav
28.2.2023
Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce za rok 2022
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 28.2.2023
Názov Výpočet vytriedenia komunálnych odpadov obce za rok 2022
23.2.2023
Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v uznanom poľovnom revíri Nastaz.
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 23.2.2023
Názov Oznámenie o začatí konania vo veci poverenia výkonom ochrany poľovníctva a starostlivosti o zver v uznanom poľovnom revíri Nastaz.
19.12.2022
Verejná vyhláška - Zámer vyhlásenia zón Národného parku Poloniny a zmeny jeho hraníc a ochranného pásma
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 19.12.2022
Názov Verejná vyhláška - Zámer vyhlásenia zón Národného parku Poloniny a zmeny jeho hraníc a ochranného pásma
Popis Zámer vyhlásenia zón Národného parku Poloniny a zmeny jeho hraníc a ochranného pásma a návrh Programu starostlivosti o Národný park Poloniny a jeho ochranné pásmo na roky 2023 -2032
13.12.2022
Schválený rozpočet 2023
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2022
Názov Schválený rozpočet 2023
13.12.2022
Schválena zmena prílohy poplatkov za služby poskytované obcou k VZN č.12016
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2022
Názov Schválena zmena prílohy poplatkov za služby poskytované obcou k VZN č.12016
13.12.2022
Schválené VZN o miestnych daniach a poplatkoch
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 13.12.2022
Názov Schválené VZN o miestnych daniach a poplatkoch
11.12.2022
Stak.Roztok_ Info. verejnosti o Strateg. dokumente
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.12.2022
Názov Stak.Roztok_ Info. verejnosti o Strateg. dokumente
11.12.2022
Návrh rozpočtu výdaj
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.12.2022
Dátum zvesenia 11.1.2023
Názov Návrh rozpočtu výdaj
11.12.2022
Návrh rozpočtu príjem
Detail Úradnej tabule
Dátum vyvesenia 11.12.2022
Dátum zvesenia 11.1.2022
Názov Návrh rozpočtu príjem
Prihláste sa na odber aktuálnych oznamov obce

Buďte tak informovaný o dianí v našej obci

*Zadaním e-mailu súhlasím s odberom aktualít

Kde nás nájdete

O obci

Obec Stakčínska Roztoka je samostatný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Základné orgány obce sú starosta a obecné zastupiteľstvo.

Obecné zastupiteľstvo je zastupiteľský zbor zložený z poslancov zvolených v priamych voľbách v počte 5 poslancov.

Kontakty

Web je zabezpečený pomocou Let's encrypt

Úradné hodiny

  • Po: 6:30-14:00
  • Ut: 6:30-14:00
  • St: 6:30-16:00
  • Št: 6:30-14:00
  • Pi: 6:30-12:00